IN-LAB
Speciallægekonsulent

Bodil Laub Petersen

Fødselsår: 1959
Autoriseret som speciallæge: 1998

Uddannelse
1986: Lægevidenskabelig embedseksamen
1991: PhD, Københavns Universitet
1998: Speciallæge i patologisk anatomi og cytologi
2004-2008: International ekspertuddannelse inden for børnepatologi (IPPA)

Nuværende arbejdspladser
Fra 2021: Speciallægekonsulent ved In-Lab / Aleris-Hamlet

Seneste tre arbejdspladser og ansættelsesperiode
2002 – 2012: Overlæge, Patologiafdelingen, Rigshospitalet
2013 – 2018: Overlæge, Patologiafdelingen, Roskilde Sygehus
2018 – 2021: Overlæge, Patologiafdelingen, Hvidovre Hospital

Særlige kompetencer og interesseområder:
Gynækologisk patologi, hæmatopatologi og børnepatologi

Videnskab & Undervisning
1991: PhD-afhandling om immunselektion af maligne tumorer i immuninkompetente mus
72 artikler i engelsksprogede peer-reviewede tidsskrifter
Vejleder for PhD-studerende og prægraduate medicinstuderende
Underviser på medicinstudiet, TS-kurser, PhD-kurser og bioanalytikeruddannelsen
Sekretær i DSPAC og medlem af bestyrelsen for European Society of Pathology
Junioreditor, APMIS