Velkommen til IN-LAB
Patologi-laboratorie med fokus på højeste
kvalitet og hurtigste svartider for offentlige
og private hospitaler og klinikker

Om IN-LAB

IN-LAB Aps er Danmarks eneste privatejede patologilaboratorium. Vores erfarne speciallæger i patologi tilbyder at foretage histologiske og cytologiske undersøgelser i højeste kvalitet med hurtige svartider.

Læs mere om IN-LAB 

DANAK akkrediteret

Alle procedurer udføres i overensstemmelse med den internationale standard ISO 15189:2013, som stiller høje krav til kvalitet og kompetence i medicinske laboratorier. Laboratoriet er desuden DANAK akkrediteret (akkrediteringsnummer 1017). Det er jeres garanti for høj kvalitet og sikkerhed altid.

Hurtige svartider

Hurtige svartider

Vi ved om nogen, at hurtige svartider er afgørende for, at I kan tilbyde optimale patientforløb uden ventetid. Derfor har vi optimeret vores procedurer, så vi kan assistere med hastesager og give hurtigt svar på alle prøver.

Læs mere om vores svartider

Læs mere om vores svartider

Telefonisk svar og/eller EDI svar på små biopsier: 1 hverdag efter modtagelse under forudsætning af, at prøven modtages inden kl.14 og er markeret som hasteprøve og telefonummer til kontaktperson er angivet.

Komplicerede prøver, der kræver specialfarvning immunfarvning, indstøbning af restvæv eller konferering med kolleger, kan medføre længere svartid

Mikroskopbeskrivelser sendes og gemmes elektronisk. Mikroskopibeskrivelser overføres elektronisk til Patobank (Patologidatabanken), som er en landsdækkende patologidatabase i Danmark. Her er det muligt at fremfinde tidligere beskrivelser. Se www.patobank.dk

Nem og sikker
forsendelse

Nem og sikker forsendelse

De almindelige forsendelsesmaterialer leveres uden beregning med henblik på indsendelse af vævsprøver til IN-LAB. IN-LAB anbefaler fremsendelse i sporbar forsendelse via Postnord/GLS eller lignende. Fremsendelse af vævsprøver i sporbar forsendelse sker for rekvirentens regning.

Læs mere om forsendelse

Forsendelse

IN-LAB leverer præparatbøtter i størrelser fra 50 ml til 2,5 l uden formalin. Endvidere 9 ml og 25 ml, hvor formalin tilføres i lukket system (kan anvendes uden udsugning). Præparatbøtter bestilles via mail (info@inlab.dk) eller på tlf. 45887111 (bedst ml kl 9-14).

  • Alle vævsprøver og operationspræparater skal fremsendes i 10% buf Formalin. Emballagen skal følge den faglige vejledning for forsendelser med formalin.
  • Lukket system benyttes i klinikker, hvor der ikke er etableret udsug. Lukket System kan rekvireres via IN-LAB i størrelserne 9 og 25 ml uden beregning.
  • Klinikker med udsug kan benytte prøvebeholdere, hvor man selv tilsætter formalin.

IN-LAB har tilknyttet dyrlæge, lic. med. vet. Vivi Bille-Hansen, som besvarer histologiske vævsprøver fra dyr. Prøvetagningsmaterialer leveres uden beregning.

Forskningsprøver

IN-LAB tilbyder også laboratorieydelser i forbindelse med forskningsprøver.

Læs mere om priser for forskningsprøver

Priser for forskningsprøver

Bemærk, at der ikke indgår patologvurderinger i nedenstående priseksempler. Vi afgiver gerne tilbud i forbindelse med større forskningsprojekter.