IN-LAB

Ydelser og priser

Her kan du se vores priser per rekvisition og priser for forskningsprøver.

Priser per rekvisition

1-3 biopsiglaskr. 474,00
4-6 biopsiglaskr. 714,00
7-9 biopsiglaskr. 918,00
>9 biopsiglaskr. 1377,00
Vaginalcytologikr. 214,00
Mindre operationspræparatkr. 740,00
Stort operationspræparatkr. 938,00
Konuskr. 1556,00
Immunhistokemikr. 949,00
Tillæg for hastesvarkr. 291,00

Listepriser per 1. januar 2020

Forskningsprøver

Pakke prøver i kapsler/lægges i formalinkr./stk. 40,00
Maskinel dehydrering/VIP/indstøbning manueltkr./stk. 85,00
Skæring/maskinel HE farvning/dækglaskr./stk. 85,00
Maskinel farvning VG og PAS (i forbindelse med HE)kr./stk. 50,00
Specialfarvning (FE, TB, Giemsa m.fl) manuelt (i forbindelse med HE)kr./stk. 75,00
Ekstra ufarvede snit, samme blok, 1-10kr./stk. 25,00
Ekstra ufarvede snit, samme blok, 11-kr./stk. 15,00
Ufarvede snit fra 2 blokke eller ufarvede med 3 trinkr./stk. 40,00

 

Listepriser excl. moms per 1. januar 2019