IN-LAB

Ydelser og priser

Her kan du se vores priser per rekvisition og priser for forskningsprøver.

Priser per rekvisition

1-3 biopsiglaskr. 535,00
4-6 biopsiglaskr. 803,00
7-9 biopsiglaskr. 1033,00
>9 biopsiglaskr. 1550,00
Vaginalcytologikr. 240,00
Mindre operationspræparatkr. 831,00
Stort operationspræparatkr. 1056,00
Konuskr. 1751,00
Immunhistokemikr. 1067,00
Tillæg for hastesvarkr. 328,00
Oprettelse af papir henvisningkr. 110,00

Listepriser per 1. januar 2024

Forskningsprøver

Pakke prøver i kapsler/lægges i formalinkr./stk. 40,00
Maskinel dehydrering/VIP/indstøbning manueltkr./stk. 85,00
Skæring/maskinel HE farvning/dækglaskr./stk. 85,00
Maskinel farvning VG og PAS (i forbindelse med HE)kr./stk. 50,00
Specialfarvning (FE, TB, Giemsa m.fl) manuelt (i forbindelse med HE)kr./stk. 75,00
Ekstra ufarvede snit, samme blok, 1-10kr./stk. 25,00
Ekstra ufarvede snit, samme blok, 11-kr./stk. 15,00
Ufarvede snit fra 2 blokke eller ufarvede med 3 trinkr./stk. 40,00

Listepriser excl. moms per 1. januar 2024

Mindre operationspræparat
Forkortes ”MOP” på afregningen. Det drejer sig typisk om galdeblære, suturmarkeret hud, mammareduktion, spånresektat eller andre prøvetyper, der kræver flere kapsler.

Store operationspræparater
Forkortes ”SOP” på afregningen. Det drejer sig typisk om uterus eller præparater, der kræver mange kapsler.