IN-LAB

Ydelser og priser

Her kan du se vores priser per rekvisition og priser for forskningsprøver.

Priser per rekvisition

1-3 biopsiglaskr. 519,00
4-6 biopsiglaskr. 780,00
7-9 biopsiglaskr. 1003,00
>9 biopsiglaskr. 1505,00
Vaginalcytologikr. 233,00
Mindre operationspræparatkr. 807,00
Stort operationspræparatkr. 1025,00
Konuskr. 1700,00
Immunhistokemikr. 1036,00
Tillæg for hastesvarkr. 318,00
Oprettelse af papir henvisningkr. 107,00

Listepriser per 1. januar 2023

Forskningsprøver

Pakke prøver i kapsler/lægges i formalinkr./stk. 40,00
Maskinel dehydrering/VIP/indstøbning manueltkr./stk. 85,00
Skæring/maskinel HE farvning/dækglaskr./stk. 85,00
Maskinel farvning VG og PAS (i forbindelse med HE)kr./stk. 50,00
Specialfarvning (FE, TB, Giemsa m.fl) manuelt (i forbindelse med HE)kr./stk. 75,00
Ekstra ufarvede snit, samme blok, 1-10kr./stk. 25,00
Ekstra ufarvede snit, samme blok, 11-kr./stk. 15,00
Ufarvede snit fra 2 blokke eller ufarvede med 3 trinkr./stk. 40,00

Listepriser excl. moms per 1. januar 2023